CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KỸ THUẬT ĐIỆN

HỌ TÊN CHỨC DANH THÔNG TIN LIÊN HỆ
Bùi Thị Mai Châu Trưởng khoa Email: maichau@namsaigon.edu.vn
Nguyễn Lê Thanh Phương Phó Trưởng khoa Email: thanhphuong_cntt@namsaigon.edu.vn
Mai Tấn Tới Phó Trưởng khoa Email: tantoi@namsaigon.edu.vn
Huỳnh Văn Tín Phó Trưởng khoa Email: huynhvantin@namsaigon.edu.vn
Đào Thị Xuân Hường Giảng viên Email: xuanhuong2561@gmail.com
Trần Thị Thanh Giảng viên Email: thanhit82@gmail.com
Lê Thị Thùy Trang Giảng viên Email: letrang37@gmail.com
Phan Thị Phương Trang Giảng viên Email: phuongtrang@namsaigon.edu.vn
Ngô Thụy Hồng Diễm Giảng viên Email: xedapoi83@gmail.com
Phạm Việt Phương Giảng viên Email: vietphuong@namsaigon.edu.vn
Đặng Ngọc Thơm Giảng viên Email: ngocthom81@gmail.com
Trần Văn Ngân Giảng viên Email: ngantranvan@gmail.com
Trần Hữu Nhân Giảng viên Email: huunhan@namsaigon.edu.vn
Phạm Nguyên Lâm Giảng viên Email: nguyenlam@namsaigon.edu.vn
Lê Kim Phụng Giảng viên Email: kimphung@nsg.edu.vn
Đại Thiên Thời Giảng viên Email: thienthoi@namsaigon.edu.vn
Nguyễn Duy Khang Giảng viên Email: duykhang@namsaigon.edu.vn
Mai Trung Thanh Chuyên viên Email: trungthanh@namsaigon.edu.vn
Nguyễn Tấn Phát Nhân viên Email: tanphat@nsg.edu.vn