CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KỸ THUẬT ĐIỆN

HỌ TÊNCHỨC DANHTHÔNG TIN LIÊN HỆ
Bùi Thị Mai ChâuTrưởng khoaEmail: maichau@namsaigon.edu.vn
Nguyễn Lê Thanh PhươngPhó Trưởng khoaEmail: thanhphuong_cntt@namsaigon.edu.vn
Mai Tấn TớiPhó Trưởng khoaEmail: tantoi@namsaigon.edu.vn
Huỳnh Văn TínPhó Trưởng khoaEmail: huynhvantin@namsaigon.edu.vn
Đào Thị Xuân HườngGiảng viênEmail: xuanhuong2561@gmail.com
Trần Thị ThanhGiảng viênEmail: thanhit82@gmail.com
Lê Thị Thùy TrangGiảng viênEmail: letrang37@gmail.com
Phan Thị Phương TrangGiảng viênEmail: phuongtrang@namsaigon.edu.vn
Ngô Thụy Hồng DiễmGiảng viênEmail: xedapoi83@gmail.com
Phạm Việt PhươngGiảng viênEmail: vietphuong@namsaigon.edu.vn
Đặng Ngọc ThơmGiảng viênEmail: ngocthom81@gmail.com
Trần Văn NgânGiảng viênEmail: ngantranvan@gmail.com
Trần Hữu NhânGiảng viênEmail: huunhan@namsaigon.edu.vn
Phạm Nguyên LâmGiảng viênEmail: nguyenlam@namsaigon.edu.vn
Lê Kim PhụngGiảng viênEmail: kimphung@nsg.edu.vn
Đại Thiên ThờiGiảng viênEmail: thienthoi@namsaigon.edu.vn
Nguyễn Duy KhangGiảng viênEmail: duykhang@namsaigon.edu.vn
Mai Trung ThanhChuyên viênEmail: trungthanh@namsaigon.edu.vn
Nguyễn Tấn PhátNhân viênEmail: tanphat@nsg.edu.vn