CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KỸ THUẬT ĐIỆN

STT HỌ TÊN CHỨC DANH THÔNG TIN LIÊN HỆ
1 Bùi Thị Mai Châu Trưởng khoa Email: maichau@namsaigon.edu.vn
2 Nguyễn Lê Thanh Phương Phó Trưởng khoa Email: thanhphuong_cntt@namsaigon.edu.vn
3 Mai Tấn Tới Phó Trưởng khoa Email: tantoi@namsaigon.edu.vn
4 Huỳnh Văn Tín Phó Trưởng khoa Email: huynhvantin@namsaigon.edu.vn
5 Đào Thị Xuân Hường Giảng viên Email: xuanhuong2561@gmail.com
6 Trần Thị Thanh Giảng viên Email: thanhit82@gmail.com
7 Lê Thị Thùy Trang Giảng viên Email: letrang37@gmail.com
8 Phan Thị Phương Trang Giảng viên Email: phuongtrang@namsaigon.edu.vn
9 Ngô Thụy Hồng Diễm Giảng viên Email: xedapoi83@gmail.com
10 Phạm Việt Phương Giảng viên Email: vietphuong@namsaigon.edu.vn
11 Đặng Ngọc Thơm Giảng viên Email: ngocthom81@gmail.com
12 Trần Văn Ngân Giảng viên Email: ngantranvan@gmail.com
13 Đặng Văn Lực Giảng viên Email: vanluc@namsaigon.edu.vn
14 Trần Hữu Nhân Giảng viên Email: huunhan@namsaigon.edu.vn
15 Phạm Nguyên Lâm Giảng viên Email: nguyenlam@namsaigon.edu.vn
16 Lê Kim Phụng Giảng viên Email: kimphung@nsg.edu.vn
17 Đại Thiên Thời Giảng viên Email: thienthoi@namsaigon.edu.vn
18 Nguyễn Duy Khang Giảng viên Email: duykhang@namsaigon.edu.vn
19 Mai Trung Thanh Chuyên viên Email: trungthanh@namsaigon.edu.vn
20 Nguyễn Tấn Phát Nhân viên Email: tanphat@nsg.edu.vn