I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

 1. Mục đích

 • Vận dụng kiến thức đã học để thực hành vị trí việc làm sau tốt nghiệp tại doanh nghiệp.
 • Tiếp cận thiết bị, công nghệ hiện đại, cập nhật kiến thức thực tế, nghiệp vụ trong lĩnh vực nghề nghiệp để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.
 1. Yêu cầu

 • Phối hợp tốt với doanh nghiệp trong tổ chức cho học sinh sinh viên thực tập tại doanh nghiệp.
 • Sinh viên, học sinh thực hiện nghiêm túc kế hoạch thưc tập tốt nghiệp năm học 2023-2024, tích cực tự giác và chủ động học hỏi trong quá trình đi thực tập, thực hiện nghiêm túc báo cáo kết quả thực tập và đăng ký địa điểm thực tập (nếu có) theo từng nhóm vị trí việc làm phù hợp với khả năng.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

 1. Đối tượng: CĐ21A-TKĐH, CĐ21A-CNKTMT, CĐ21A-THUD, CĐ21A-CNKTCĐT.
 2. Địa điêm thực tập: Theo phân công và bố trí của phòng KHCN-HT.
 3. Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập:
STTMôn thực tậpLớpThời gianSố lượngGVHD
1Thực tập tốt nghiệpCĐ21A-TKĐH11/12/2023

20/01/2024

22Phan Thị Phương Trang
2Thực tập tốt nghiệpCĐ21A-CNKTMT11/12/2023

20/01/2024

21Đặng Ngọc Thơm
3Thực tập tốt nghiệpCĐ21A-CNKTCĐT11/12/2023

20/01/2024

09Phạm Nguyên Lâm
4Thực tập tốt nghiệpCĐ21A-THUD21/01/2024

09/03/2024

16Lê Thị Thùy Trang

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 • Giảng viên hướng dẫn học sinh – sinh viên thực hiện các đề tài theo yêu cầu của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm về hồ sơ chuyên môn liên quan đến môn thực tập tốt nghiệp.
 • Kết thúc quá trình thực tập, giảng viên chấm báo cáo của sinh viên, học sinh. Khoa lập hội đồng nghiệm thu đánh giá sản phẩm, báo cáo thực tập của học sinh, sinh viên.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hotline Tư vấn tuyển sinhFacebook MessengerEmailZalo OATư vấn viên