Thông báo về việc cấp và sử dụng tài khoản thư điện tử dành cho HSSV hệ trung cấp khóa 2023

Thông báo về việc cấp và sử dụng tài khoản thư điện tử dành cho [...]

2 Comments

Lịch thi lớp UDCNTT-CB khóa 3 năm 2023

Thông báo lịch thi lớp UDCNTT-CB khóa 3 năm 2023 Thời gian: 7h30 ngày 03/12/2023 [...]

Thông báo chiêu sinh lớp tin học ứng dụng khóa 3 năm 2023

11 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận [...]

Thông báo chiêu sinh lớp Tin học ứng dụng khóa 1 năm 2024

Căn cứ Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX, ngày 03/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giảo dục và [...]

Thông báo đón tiếp tân sinh viên hệ cao đẳng khóa 2023

Căn cứ Kế hoạch năm học và tiến độ đào tạo. Trường Cao đẳng Bách [...]

Thông báo thời gian và phòng tập trung sinh hoạt ngày 21/8/2023 dành cho hệ Trung cấp khóa 2023

Căn cứ Kế hoạch năm học và tiến độ đào tạo. Trường Cao đẳng Bách [...]

Thông báo chiêu sinh lớp chuyên đề ngắn hạn thường xuyên năm 2023

Căn cứ vào quyết định số 95/QĐ-NSG ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Hiệu [...]

Thông báo chiêu sinh lớp Tin học ứng dụng khóa 1/2023

1 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận [...]

Thông báo chiêu sinh lớp chuyên đề ngắn hạn thường xuyên

Căn cứ vào quyết định số 95/QĐ-NSG ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Hiệu [...]

Thông báo triển khai tiến độ đào tạo các lớp cao đẳng khóa 2022 HK1 năm 2022-2023

Căn cứ Kết luận chỉ đạo cuộc họp ngày 14/9/2022 về triển khai kế hoạch [...]