Workshop chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số” năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch số 159KH/NSG ngày 20/11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao [...]

Đại hội Đảng viên Chi bộ 4 lần thứ III – Nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định số [...]

Phát động hội thi Startup Kite – NSG năm 2022

Sáng ngày 18/7/2022, Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn đã tổ chức Lễ [...]