Nhân sự khoa Công nghệ thông tin – Kỹ thuật điện

DANH SÁCH NHÂN SỰ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KỸ THUẬT ĐIỆN

STTHỌ TÊNCHỨC DANHTHÔNG TIN LIÊN HỆ
1Nguyễn Lê ThanhPhươngTrưởng khoaEmail: thanhphuong_cntt@namsaigon.edu.vn
2Mai TấnTớiPhó Trưởng khoaEmail: tantoi@namsaigon.edu.vn
3Huỳnh VănTínPhó Trưởng khoaEmail: huynhvantin@namsaigon.edu.vn
4Ngô Thụy HồngDiễmGiảng viênEmail: xedapoi83@gmail.com
5Đào Thị XuânHườngGiảng viênEmail: xuanhuong2561@gmail.com
6Nguyễn DuyKhangGiảng viênEmail: duykhang@namsaigon.edu.vn
7Phạm NguyênLâmGiảng viênEmail: nguyenlam@namsaigon.edu.vn
8Trần VănNgânGiảng viênEmail: ngantranvan@gmail.com
9Trần HữuNhânGiảng viênEmail: huunhan@namsaigon.edu.vn
10Lê KimPhụngGiảng viênEmail: kimphung@nsg.edu.vn
11Phạm ViệtPhươngGiảng viênEmail: vietphuong@namsaigon.edu.vn
12Trần ThịThanhGiảng viênEmail: thanhit82@gmail.com
13Đại ThiênThờiGiảng viênEmail: thienthoi@namsaigon.edu.vn
14Đặng NgọcThơmGiảng viênEmail: ngocthom81@gmail.com
15HuỳnhTrânGiảng viênEmail: huynhtran@nsg.edu.vn
16Lê Thị ThùyTrangGiảng viênEmail: thuytrang@nsg.edu.vn
17Phan Thị PhươngTrangGiảng viênEmail: phuongtrang@namsaigon.edu.vn
18Tô KhánhPhongGiảng viênEmail: khanhphong@namsaigon.edu.vn
19Lê LươngTàiGiảng viên (kiêm quản lý xưởng thực hành)Email: luongtai@namsaigon.edu.vn
20Mai TrungThanhChuyên viênEmail: trungthanh@namsaigon.edu.vn
21Nguyễn TấnPhátNhân viênEmail: tanphat@nsg.edu.vn