Kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2023-2024

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: Mục đích Vận dụng kiến thức đã học để [...]

Kế hoạch thực hiện công tác BHYT, BHTN cho HSSV năm học 2022-2023

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn học sinh, [...]

Kế hoạch xét học bổng khuyến khích học tập cho HSSV năm học 2021-2022

1 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận [...]