Thông báo thời gian và phòng tập trung sinh hoạt ngày 21/8/2023 dành cho hệ Trung cấp khóa 2023

Căn cứ Kế hoạch năm học và tiến độ đào tạo. Trường Cao đẳng Bách [...]