Thông báo chiêu sinh lớp tin học ứng dụng khóa 3 năm 2023

11 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận [...]

Thông báo thời gian và phòng tập trung sinh hoạt ngày 21/8/2023 dành cho hệ Trung cấp khóa 2023

Căn cứ Kế hoạch năm học và tiến độ đào tạo. Trường Cao đẳng Bách [...]

Thông báo chiêu sinh lớp chuyên đề ngắn hạn thường xuyên năm 2023

Căn cứ vào quyết định số 95/QĐ-NSG ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Hiệu [...]

Thông báo triển khai tiến độ đào tạo các lớp cao đẳng khóa 2022 HK1 năm 2022-2023

Căn cứ Kết luận chỉ đạo cuộc họp ngày 14/9/2022 về triển khai kế hoạch [...]

Thông báo triển khai đào tạo các lớp liên thông khoá 22

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023, Trường Cao đẳng Bách khoa Nam [...]

Thông báo các khoản thu học phí HK1 năm học 2022-2023 bậc cao đẳng, cao đẳng liên thông và trung cấp

1 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận [...]